• Γύρη λουλουδιών
  • Σπόροι μυκήτων
  • Διενέργεια δερματικών αλλεργικών test σε παιδί
  • Μικρόβια σε εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου

Video καταγραφή των ενδοσκοπικών δεδομένων

Με τη χρήση ενδοσκοπικής χειρουργικής κάμερας 3CCD (3 διαφορετικοί φακοί για τη συλλογή του φωτός και την επεξεργασία των χρωμάτων σε σχέση με τις συμβατικές κάμερες του 1 CCD) και την προβολή σε χειρουργικό monitor (σε σχέση με την απλή οθόνη-τηλεόραση) προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα στην ενδοσκοπική απεικόνιση του ωτός, της ρινός, του φάρυγγα και του λάρυγγα.

Η αποθήκευση σε οπτικοακουστική βάση δεδομένων επιτρέπει την πολλαπλή αναπαραγωγή της καταγραφής και τη σύγκριση διαδοχικών εξετάσεων για την καλύτερη διερεύνηση και αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς.