• Γύρη λουλουδιών
  • Σπόροι μυκήτων
  • Διενέργεια δερματικών αλλεργικών test σε παιδί
  • Μικρόβια σε εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου

Ηλεκτρονυσταγμογραφία

Με τη βοήθεια του Ηλεκτρονυσταγμογραφήματος (ΗΝΓ), που αποτελεί σήμερα τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο για την επίτευξη αντικειμενικών ευρημάτων σχετικά με  την λειτουργία του αιθουσαίου συστήματος (των λαβυρίνθων), ο Ωτορινολαρυγγολόγος μπορεί να υποβάλλει τον ασθενή σε έναν πλήρη  Νευρο-Ωτολογικό έλεγχο και να βοηθήσει στη διερεύνηση και την αντιμετώπιση του ιλίγγου.